Alışveriş Sepeti

0
jv_shoe_all_hells.png

Satış Sözleşmesi Şartları ve Koşulları

MADDE – 1 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Satıcı’nın, Alıcı’ya (Tüketici’ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgili yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE – 2 SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

2.1 ALICI SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.

2.2 SATICI VE ALICI, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.

2.3 ALICI, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.

2.4 SATICI VE ALICI, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.

2.5 İŞBU SÖZLEŞME, EKLERİ VE ModaMagic.com ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER KAPSAMINDA TEDARİK EDİLEN BİLGİLER VE ELEKTRONİK VASITALARLA ONAYLANAN KONULAR KAMPANYALI SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 6. MADDESİ’NİN GEREKLİLİKLERİNE KARŞILIK GELMEKTEDİR.

2.6 İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

2.7 İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ 6098 SAYILI YENİ BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. YENİ BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ ALICI TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.

MADDE – 3 SATICI BİLGİLER

Adı/Soyadı/Unvanı: ModaMagic.com

Adresi: Ömerağa mahallesi Tekel Geçidi sokak No:7/9 Saraybahçe/İzmit/KOCAELİ

Telefon: +90 545 545 19 15

E-mail:

MADDE – 4 ALICI (TÜKETİCİ) BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

MADDE – 5 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, Aşağıda belirtildiği gibidir:

Sözleşme Tarihi:

Ürünün Teslim Tarihi:

Teslim masraflarının tutarı :

Mal/Ürün/Hizmet Türü:

No Ürün Kodu Ürün Cinsi Adet Fiyatı (TL) ( KDV Dahil) 1 2 3 Toplam

MADDE – 6 GENEL HÜKÜMLER

6.1 ALICI, Madde 5'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

6.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.4 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

6.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.6 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

6.7 ALICI'nın iş bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.

MADDE – 7 CAYMA HAKKI 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca;

7.1 Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. (Moda Magic satış politikası gereğince, cayma hakkı kullanımı söz konusu durumlarda kalite bildirimlerinin belirtildiği TESLİMAT VE İADE PROSEDÜRÜ (http://modamagic.com/index.php/teslimat-iade-proseduru) başlığı altında belirtilen bildirilen değerlendirmeler çerçevesi esas alınarak işlem gerçekleştirilecektir.)

7.2 Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, tüketicin istekleri veya açıkça tüketicinin kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibari ile geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketicinin cayma hakkı yoktur. (Moda Magic satış politikası gereğince, cayma hakkı kullanımı söz konusu durumlarda kalite bildirimlerinin belirtildiği TESLİMAT VE İADE PROSEDÜRÜ (http://modamagic.com/index.php/teslimat-iade-proseduru) başlığı altında belirtilen bildirilen değerlendirmeler çerçevesi esas alınarak işlem gerçekleştirilecektir.)

7.3 Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür. (Moda Magic satış politikası gereğince, cayma hakkı kullanımı söz konusu durumlarda kalite bildirimlerinin belirtildiği TESLİMAT VE İADE PROSEDÜRÜ (http://modamagic.com/index.php/teslimat-iade-proseduru) başlığı altında belirtilen bildirilen değerlendirmeler çerçevesi esas alınarak işlem gerçekleştirilecektir.)

7.4 Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini ya da değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz. (Moda Magic satış politikası gereğince, cayma hakkı kullanımı söz konusu durumlarda kalite bildirimlerinin belirtildiği TESLİMAT VE İADE PROSEDÜRÜ (http://modamagic.com/index.php/teslimat-iade-proseduru) başlığı altında belirtilen bildirilen değerlendirmeler çerçevesi esas alınarak işlem gerçekleştirilecektir.)

MADDE – 8 YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre ALICI’nın veya SATICI’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir. 7. maddenin düzenlenmesinde yazım şekli ve boyutu ile ilgili yorum farklarına dair haklar saklıdır.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ModaMagic.com sorumlu değildir. ModaMagic.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

ModaMagic.com işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

ModaMagic.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi ModaMagic.com’un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. ModaMagic.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

ModaMagic.com bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, ModaMagic.com markası, ModaMagic.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. ModaMagic.com’un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve ModaMagic.com tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından ModaMagic.com hesabının gerek Zizigo'yu gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya ModaMagic.com‘un ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde ModaMagic.com, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir. ModaMagic.com, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

ModaMagic.com’dan yapacağınız alışverişlerde 75 TL üzeri alışverişlerde kargo ücreti ödemezsiniz. Türkiye sınırları dahilinde yapılan alışverişlerinizde boyut, kilo, adet sınırlaması olmadan kargonuz ücretsiz olarak adresinize gönderilir.

Üründen kaynaklı bir sorun yaşandığı durumunda veya (Moda Magic satış politikası gereğince, cayma hakkı kullanımı söz konusu durumlarda kalite bildirimlerinin belirtildiği TESLİMAT VE İADE PROSEDÜRÜ (http://modamagic.com/index.php/teslimat-iade-proseduru) başlığı altında belirtilen bildirilen değerlendirmeler çerçevesi.) ürününüzü ModaMagic.com ödemeli olarak anlaşmalı kargo firmasına teslim edebilirsiniz.

3 iş günü içinde kargolama

ModaMagic.com’dan sipariş verdiğiniz ürün, ortalama 1-3 iş günü içinde kargolanır. Kargolama süresi iş günü üzerinden hesaplandığı için belirtilen süreye hafta sonu ve resmi tatiller dahil değildir. Siparişleriniz sigortalı olarak gönderilir. Türkiye sınırları dahilindeki herhangi bir yere ulaşım süremiz en geç 15 iş günüdür.

İş bu sözleşmeye ek olarak ModaMagic.com uzantısı içerisinde Teslimat ve İade prosedürü de sözleşme koşul ve şartlarına eklenerek belirtilen maddeler çerçevesinde işlem gerçekleşecektir.

Teslimat Prosedürü;

Ürün sipariş formu oluşturulduğu ve onay verildiği andan itibaren stok durumu ve gerekli adres, fatura bilgileri tarafımızdan kontrol edilerek eksiksiz olduğu onayı verildiği takdirde,

Öğleden önce verilen siparişler öğleden sonra.

Öğleden sonra verilen siparişler ise bir sonraki iş günü sabahında kargoya teslim edilir.

Kargo aksaklığı ve diğer etkenler (resmi tatil, hava şartları, stok durumu vb.) dikkate alındığında kargo teslimi 3 iş günü içinde gerçekleşir.

İade ve geri gönderim;

Satın almış olduğunuz ürünlerin sorunsuz ve güvenilir bir şekilde teslim almanız ve beğendiğiniz beklediğiniz kaliteye sahip olması ve beğeninizi kazanması en büyük temennimizdir elbette.

Fakat fabrikasyon ürünler ve imalat eksiklikleri, mekanik yapıya sahip her üründe olduğu gibi mevcudiyette de sorun yaşanması muhtemel bir durumdur.

Sunmuş olduğumuz ürünler içerisinde belli sınıflandırmalar mevcut olduğunu belirtmek isteriz.

Her ürünün belli bir kalitede olduğu, kişisel kullanım amaçlı ürünlerin bir kereye mahsus kullanılabildiği ürünlerde olduğu gibi.

Kargo nedeniyle tahribat gören ambalaj ve paketlerin kesinlikle teslim alınmaması ve tutanak tutarak kargo fişine dahil edilip direk geri gönderilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. (bu konudaki önem siz müşterilerimizin sorusuz bir alışveriş gerçekleştirmesi ve müşteri memnuniyeti için büyük önem arz etmektedir.)

Sınıflandırma yapıldığı takdirde bazı ürünlerde iade durumu söz konusu olmazken, mevcut sınıflandırma dikkate alındığında, ürün yelpazesindeki seçeneklerde, kalite, class ve ürün fiyatı gibi bir çok etken sunulan hizmeti değerlendirmeye almak için önemli bir yer edinmektedir. Alışveriş esnasında ürün seçimi yapılır iken ürün sayfasında kalite sınıfı değerlendirmelerine dikkat edilmesi alışverişinizin müşteri memnuniyetini sağlaması konusunda seçimlerinizde en ideal sonucu vererek alışverişinize değer kazandıracaktır.

İade koşulları kalite sınıflandırması;

Tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünleri ve Kozmetik ürünleri, gerek ambalaj yapısı itibari ile gerek kişisel kullanım ürünleri olması sebebiyle kesinlikle geri iadesi söz konusu olmayan ürünlerdir.

ORIGINAL değerlendirmesi gördüğünüz ürünlerde, ürünlerin orijinal markasına sahip ürünler olduğu, marka değeriyle aynı değerde ve kalitede olduğunu taahhüt eder, marka ve fabrika garanti iade şartlarının aynı şekilde geçerli olduğunu bildirmek isteriz.

A-CLASS değerlendirmesi göründüğünüz ürünlerde, 1 e 1 replika ürünler olduğu, üretici veya ithalatçı firma tarafından verilen garanti süresi dahilinde garantili ürünlerdir. Geri iade ve değişim koşulları belirtilen şartlar ve koşullar çerçevesinde ve ithalatçı veya üretici firma teslimat ve iade koşulları göz önüne alınarak değerlendirilen ürünler olduğunu belirtir ve kalite sınıfının 1. sınıf olduğunu belirtmek isteriz.

B-CLASS değerlendirmesi gördüğünüz ürünlerde, 2. Sınıf replika olduğu, garanti ve geri iade taahhüdü ModaMagic tarafından sağlanan ürünler olup belirtilen şartlar ve koşullar çerçevesinde değerlendirmeye alınacağını belirtmek isteriz.

C-CLASS değerlendirilmesi gördüğünüz ürünlerde, 3. Sınıf kalite bir ürün olduğu, ürün paketi içerisinde çıkan veya oluşabilecek sorunlar nedeniyle değişim gerektiren durumlar dışında iade ve garantisinin söz konusu olmadığını üzülerek belirtmek isteriz.

İade edeceğiniz ürün ile faturanızı Sitemiz içerisinde bulunan “İade Bilgi Formu” doldurarak, ambalajı hasar görmemiş, ürünün kullanılmamış hali ve tüm aksesuarları eksiksiz bir şekilde, karşı ödemeli olarak göndermenizi rica ederiz.

İadenizin bize ulaşması için gerekli olan acente kodumuzu ( SÜRAT KARGO MÜŞTERİ KODU: 1041175349) şube yetkilisine belirtmeyi unutmayınız. Gerekli olması halinde kullanılmak üzere gönderi takip kodunu saklayınız.

Siparişiniz size ulaştığı günü takip eden 3 iş günü içerisinde, ürün iadesi gerçekleştirebilirsiniz. Üründen kaynaklanan herhangi bir kusurdan dolayı yapacağınız iadelerde ise, iade süreniz 7 gündür.

İade şartlarının kalite sınıflandırması göz önüne alınarak yapıldığını dikkate almanızı rica ederiz.

Ürün iade bedeli, ürünlerin depoya ulaştığı andan itibaren, iade şartları ve koşullarının uygunluğu değerlendirilmeye alındıktan sonra, istenilen talep doğrultusunda ve mevcut ürün stok durumu göz önüne alınarak aynı ürünün sorunsuz bir modeli tekrar adınıza gönderilir veya talep edilen para iadesi çalıştığımız banka aracılığı ile adınıza havale edilebilir yada belirtebileceğiniz bir hesap numarasına havale edilir.

Kargo dan kaynaklı paket ve ambalaj darbeli ürünlerin iadeleri dışında, ürün iade talebi ve değişim talebi durumunda, anlık destek ile irtibata geçilerek iade sebebi ve değişim talebi stok kontrolü ile birebir değerlendirme için diyalog kurmak daha sağlıklı bir sonuç için ideal bir ön aşama olduğunu belirtmek isteriz.

 

unlock

Gizli & Güvenilir

internette güvenilir alışverişin adresi.

call

7/24 Destek

iletişim desteği, mutlu müşteri.

free

Hızlı Kargo

Hızlı kargo ile zamanında teslimat.

İletişim

icon_homeAnafartlar mah. Sanayi cad. Doğan sokak 3/21 ANKARA

+90 545 545 1915

icon_mailinfo@modamagic.com